Secde Duası

Secde sadece Allah'u tealaya yapılır. Secde hali, alnı, burnu, iki elin avucunu, iki dizi ve iki ayak parmaklarını yere koymakla yapılır. Secde hali Allah'a en yakın olan haldir. Hanefilerde sadece sünnet namazlarda uzun Dualar edilebilir. Allah secde halinde kuluna manen yakındır. Kulun duasını da o nispetle inşaallah kabul edecektir. Secde ile kul adeta bütün dünyadan el etek çeker ve ben sadece Allah tealanın önünde yüzümü yere koyarım demek ister.
 
 
Secdede okunacak dualara gelince; Hanefiler, Hz. Huzeyfe’den gelen şu hadis uyarınca secdede “sübhane rabbiyel a’la” duasını okurlar. Huzeyfe (r.a) diyor ki:
“Hz. Peygamber rükuunda ‘sübhane rabbiyel Azim'; secdesinde de ‘sübhane rabbiyel a’la’ derdi” (Ebu Davud, II, 30). 
 
Kaç defa söylenileceği hakkında da ölçü alınan hadis şudur: Abdullah b. Abbas bildiriyor: “Sizden biriniz rükû yaptığı zaman üç defa sübhaneke rabbiyel azim desin. Üç, tesbihin en az miktarıdır. Secde ettiği vakit de üç defa sübhâneke rabbiyel a’lâ’ desin; bu, tesbihin en azıdır” (Ebu Davud, II, 40).
 
Secdelerde Peygamber aleyhisselamın yaptığı dualar:
 
Örneğin, “Sebbih isme rabbikel a’lâ”; “sübhâne rabbiyel a’lâ ve bihamdih”; “Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rühi”; “Sübhâne zil-ceberüt vel-meleküt, vel-kibriyâi velazameh”; “Allâhümme Rabbenâ ve bihamdike, Allâhümmeğfirlî”; “Allâhümmeğfirlî zenbî küllehu diggahu ve cillehu ve evvelehu ve âhirehu alaniyetehu ve sırrahu”; “Eüzu bi rıdâke min sehatike ve eüzu bimuâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke lâ ahsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike” gibi duaları Hz. Peygamber secdelerinde okurdu (Ebu Davud, II, 28-35)
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Secde Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları